Vikten läggs i känslan och symboliken. Betraktare  förstår vem/vilka som är i tavlan, men det är mer subtilt än i porträtt med fotografisk  likhet.  Målningens fokus läggs på berättelsen som utspelar sig i målningen och känslan som fångats.

15

14

life
Skatter. Akryl, 70x50 cm. 2014

Skatter. Akryl, 70×50 cm. 2014